073 - 020 38 41 receptionen@lotcamping.se

ÅRSPLATS
PÅ LÖT

106 Platser

ÅRSPLATSER

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2005 ta ut en avgift för de som ställer upp sig på vår väntelista för årsplats till Löt Camping.

Du som vill ställa dig i kö betalar in startavgiften på 200 kr. Inbetalningsdatum räknas som turordningsplats.
För att behålla din plats i kön måste man varje år betala in 100 kr som avser registerhållningsavgift.
Registerhållningsavgiften ska betalas varje år senast sista december, som man själv håller reda på.
Har man inte betalt in så tas man automatiskt bort från kölistan.

Skulle du mot förmodan inte få plats eller tackar nej när du blir tillfrågad behåller du din plats i kön.
Har du tackat nej 3 gånger till en plats, försvinner du automatiskt från kön.

Erlagda avgifter återbetalas inte

Följande gäller för att man ska få stå på vår väntelista:

  • Att man är medlem i Caravan Club, gärna Sörmlandssektionen – D
  • Att avgiften på 200 kr är betald
  • Att man har fast bostadsadress där man är mantalsskriven (enl. våra stadgar får man inte bo permanent på campingen).

Avgiften på 200 kr betalas in på Bankgiro 5200-7770.
Ange ert medlemsnummer i Caravan Club, namn samt att det gäller kölista för årsplats till Löt Camping.
Mejla fullständiga uppgifter och CC-nummer till listor@lotcamping.se

När man fått en plats på Löt gäller följande innan man får ta platsen i anspråk:

  • Att man bör vara medlem i D-sektionen
  • Att husvagnen/husbilen är besiktigad och skattad
  • Att Löt föreskrifter är genomlästa- blir accepterade av gäst när avgiften är betald.
  • Att erforderlig avgift är betald

KÖLISTA ÅRSPLATSER

Uppdaterad 230503

KöplatsNamn
1Johan Holmström
2Lars-Erik Johansson
3Magnus Ulvede
4Yvonne Jendervall
5Annika Nilsson
6Christina Nordin
7Åke Bjuvgård
8Daniel Johansson
9Christer Tenselius
10Maria Nilsson
11Per-Gösta Öster
12Helga Carnesten
13Eva Lundberg
14Ove Karlsson
15Tommy Ek
16Ulrika Nystedt
17Thomas Hellberg
18Margareta Antman
19Tobias Andersson
20Lars Thiman
21Jerry Sandström
22Michael Andersson
23Michael & Elisabeth Rall
24Annette & Fredrik Bernström
25Ann-Charlotte & Kent Nyberg
26Stefan & Eleonor Holgesson
27Mats Abrahamsson
28Ulrika Hällstén
29Lars Olsson
30Yvonne Wahlström
31Lars Frithiof
32Malin Ersson-Rapp
33Helene Rodin

På grund av GDPR visas inte alla uppgifter