073 - 020 38 41 receptionen@lotcamping.se

ÅRSPLATSER

Årsplatserna på Löt är väldigt populära, därför har vi ett kö-system. 

Du som vill ställa dig i kö betalar in startavgiften på 200 kr till bankgiro 5200-7770.
Ange ert medlemsnummer i Caravan Club, namn, samt att det gäller kölista för årsplats till Löt Camping!
Mejla även dina uppgifter inkl. CC-nummer till listor@lotcamping.se

Inbetalningsdatum räknas som turordningsplats!

För att behålla sin plats i kön får man varje år betala in 100 kr som avser registerhållningsavgift, vilket betalas varje år senast sista december (som man själv håller reda på).
Har man inte betalat in så tas man automatiskt bort från kö-listan.

Skulle du mot förmodan inte få plats (pga storlek på ekipage), eller tackar nej när du blir tillfrågad behåller du din plats i kön.
Har du tackat nej 3 gånger till en plats, försvinner du automatiskt från kön.

Erlagda avgifter återbetalas inte.

Följande gäller för att man ska få stå på vår väntelista:

  • Att man är medlem i Caravan Club, gärna Sörmlandssektionen.
  • Att avgiften på 200 kr är betald.
  • Att man har fast bostadsadress där man är mantalsskriven (enl. våra stadgar får man inte bo permanent på campingen).

När man fått en plats på Löt gäller följande innan man får ta platsen i anspråk: 

  • Att man bör vara medlem i Sörmlandssektionen
  • Att husvagnen/husbilen är besiktigad och skattad
  • Att Löt föreskrifter är genomlästa – accepteras av gäst i och med att avgiften är betald.
  • Att erforderliga avgifter är betalda