073 - 020 38 41 receptionen@lotcamping.se

ÅRSPLATS
PÅ LÖT

107 Platser

ÅRSPLATSER

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2005 ta ut en avgift för de som ställer upp sig på vår väntelista för årsplats till Löt Camping.

Du som vill ställa dig i kö betalar in startavgiften på 200 kr. Inbetalningsdatum räknas som turordningsplats.
För att behålla din plats i kön måste man varje år betala in 100 kr som avser registerhållningsavgift.
Registerhållningsavgiften ska betalas varje år senast sista december, som man själv håller reda på.
Har man inte betalt in så tas man automatiskt bort från kölistan.

Skulle du mot förmodan inte få plats eller tackar nej när du blir tillfrågad behåller du din plats i kön.
Har du tackat nej 3 gånger till en plats, försvinner du automatiskt från kön.

Erlagda avgifter återbetalas inte.

Man får INTE använda campingen som tillfällig eller fast folkbokföringsadress!

Följande gäller för att man ska få stå på vår väntelista:

  • Att man är medlem i Caravan Club, gärna Sörmlandssektionen – D
  • Att avgiften på 200 kr är betald
  • Att man har fast bostadsadress där man är mantalsskriven (enl. våra stadgar får man inte bo permanent på campingen).

Avgiften på 200 kr betalas in på Bankgiro 5200-7770.
Ange ert medlemsnummer i Caravan Club, namn samt att det gäller kölista för årsplats till Löt Camping.
Mejla fullständiga uppgifter och CC-nummer till listor@lotcamping.se

När man fått en plats på Löt gäller följande innan man får ta platsen i anspråk:

  • Att man bör vara medlem i D-sektionen
  • Att husvagnen/husbilen är besiktigad och skattad
  • Att Löt föreskrifter är genomlästa- blir accepterade av gäst när avgiften är betald.
  • Att erforderlig avgift är betald

KÖLISTA ÅRSPLATSER

Uppdaterad 240626

KöplatsNamn
1Ulrika Nystedt
2Dick & Margareta Antman
3Tobias Andersson
4Lars Thiman
5Mariana Åhs / Michael Andersson
6Michael & Elisabeth Rall
7Annette & Fredrik Bernström
8Ann-Charlotte & Kent Nyberg
9Stefan & Eleonor Holgesson
10Mats Abrahamsson
11Ulrika Hällstén
12Lars Olsson
13Yvonne Wahlström
14Lars Frithiof
15Malin Ersson-Rapp
16Helene Rodin
17Mikael Söderholm
18Lena Eriksson
19Jens Bohm
20Göran Holmqvist
21Johan Kåll
22Andreas Grönstedt
23Tommy Lundqvist
24Anders Nyström
25Håkan Enlund
26Hans Linevik
27Helene Karlqvist
28Marina Jansson
29Tony Olsson
30Kjell Fjellstad
31Bengt Simons
32Jan Klebark
33Anna Eriksson
34Anders Jonsson
35Mikael Osterman
36Stefan Backman

På grund av GDPR visas inte alla uppgifter