073 - 020 38 41 receptionen@lotcamping.se

Elföreskrifter

Gällande elföreskrifter

På Löt camping har alla tillgång till 16A elstolpeuttag och det är av stor betydelse att alla följer campingens elföreskrifter.
Det är viktigt att rätt typ av kabel och anslutning används och att inga skarvar finns fram till vagnen.
Föreskrifterna har tagits fram i enlighet med gängse standarder och vad som är vanligt inom camping och fritid.

Anslutning

I våra stolpar finns enbart anslutningsmöjlighet med CEE-hane

OBS!

Stickproppen ska tryckas i ordentligt i botten av vägguttaget så att det blir riktig kontakt i donen, annars kan stickproppen brännas fast.

Med anledning av ovanstående kommer våra campingvärdar att göra kontinuerliga inspektioner under säsongen.
Det betyder även att gästen är skyldig att följa anvisningarna i elsäkerhetsföreskrifterna både när det gäller anslutningskabel och elektriska apparater i förtältet.

RÄTT ELKABEL!
ETT SÄKERHETSKRAV!

Caravan Clubs riksstyrelse har enligt Elsäkerhetsverkets krav beslutat att endast elkabel med area 3 x 2,5 mm² och CEE-don ska användas på alla campingplatser. Detta innebär att elkabel av klenare area ej får vara ansluten till elstolpen.

Anslutningskabeln kan läggas i rör, men ska enkelt kunna inspekteras utan att demontera kontakterna.
Den ska dess­utom tas bort då säsongen är slut eller när husvagn eller husbil flyttas från platsen.

Säkrare el på våra campingplatser

Det finns klara regler för hur husvagnar och husbilar ska anslutas till elnätet när de står uppställda på campingplatser.
Kabeln får vara högst 25 m lång, arean på trådarna måste vara minst 2,5 mm² och kabelns skyddsledare ska vara märkt med grönt och gult.

Dessa regler gäller för alla campingplatser i Sverige, privata såväl som anslutna till SCR eller Caravan Club.

Inom Caravan Club är det sektionsstyrelserna som ansvarar för de elektriska anläggningarna på sektionscampingarna och riksstyrelsen för rikscampingarna. Ansvaret sträcker sig normalt fram till och med uppställningsplatsens eluttag.

Campinggästen är skyldig att se till att husvagn/husbil och elapparater är så utförda och hålls i sådant skick att de ger nödvändig säkerhet för person, husdjur och egendom. Till exempel är campinggästen ansvarig för att använda godkänd utrustning för anslutning av husvagnen eller husbilen.

El i förtältet

Förtält klassas normalt som antingen fuktigt utrymme, vått utrymme eller anlägg­ning i det fria.
Minimikrav för kapslings klass på el material för dessa utrymmen är:
IPX1 (fuktigt utrymme), IPX4 (vått utrym­me) och IPX4, IPX3 samt IPX1 (beroende på placering i det fria).

Den som inte följer de bestämmelser som finns i Caravan Clubs och campingens trivselanvisningar riskerar att avvisas från platsen.

s

Elbilar och laddhybrider

Det är inte tillåtet att ladda elfordon såsom laddhybrider och elbilar på campingen!
Campingens elnät är inte anpassat för att kunna hantera detta och det medges ej heller av vårt försäkringsbolag.